Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc Hà Candy “Viên kẹo ngọt” của làng thời trang Tóc

Hà Nội chớm lạnh trong những ngày cuối thu, cơn gió vô hình cuốn theo những đám lá vàng đưa bước chân tôi đến...