Từ khóa: Chuyên gia Phạm Quỳnh Hương – Người phụ nữ “Tâm – Tài ”

Cảm nhận đầu tiên về chuyên gia Phạm Quỳnh Hương đó là người phụ nữ sở hữu khuôn mặt đẹp, hiền hậu, toát...