Từ khóa: Chương trình “Tài sắc Việt 2018”: tôn vinh nữ doanh nhân có tài

Để ghi nhận những đóng góp to lớn dành cho phái nữ trong năm 2018 nhân dịp kỷ niệm  ngày quốc tế phụ nữ  8/3....