Từ khóa: Câu chuyện 60 năm một chặng đường – Thương hiệu Tóc Ba Lê Đà Lạt

Sự kiện Ba Lê – Câu chuyện 60 năm một chặng đường do Beauty salon Ba Lê – Đà Lạt tổ chức, sẽ diễn ra vào Tháng...