Từ khóa: BST Tóc ấn tượng “Thuần Việt” – NTM Nguyễn Bình

NTM Tóc Nguyễn Bình xúc động phát biểu khi nhận được rất nhiều chàng pháo tay cổ vũ của hội trường...