Từ khóa: BST Tóc Ấn tượng Đa Sắc Màu của NTMT Nguyễn Bình tại Hội Chợ Làm Đẹp Đa Quốc Gia

Tối ngày 25/04/2016, NTMT Nguyễn Bình đã trình diễn BST Tóc Ấn Tượng tại Hội Chợ Làm Đẹp Đa Quốc Gia diễn ra tại...