Từ khóa: Bạn có biết: Cây dương xỉ có tác dụng chống nắng cực mạnh.

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng chiết xuất dương xỉ cho các tác dụng siêu bảo vệ, giúp làm giảm tổn thương...