Từ khóa: 200 Học Viên K55 tại học Viện Tóc Quốc Tế Thảo Tây xúc động trong ngày khai giảng

Sáng ngày 5/3/218, gần 200 học viên mới của Học Viện tóc quốc tế THẢO TÂY đã tham dự lễ khai giảng và thắp...